onsdag 12 oktober 2011

kroppSteneby september 2011

Kroppen. Kroppen som metafor. Kroppens minnen. Kroppens känslor. Kroppens utmaningar.
Kroppen som objekt. Kroppen som verktyg.
Att älska sin kropp. Att se sig själv. Att bejaka. Att vårda. Att använda.

Att bli älskad. Att bli berörd. Att bli sedd. Att bli omfamnad.

jag tänker på mig själv.

selfportrait

hemma augusti  2011

"all förändring börjar med dig själv"
jag börjar med att teckna av mig tror jag